Francouzská klientela

Ladislav Drha, advokátní kancelář poskytuje své právní služby rovněž francouzsky hovořícím klientům. Zavedeným standardem naší kanceláře je poskytování právních služeb ve všech oborech českého práva. Veškerá komunikace s našimi klienty probíhá ve francouzském jazyce a rovněž všechny výstupy jsou poskytovány v jazyce, který si klient zvolí.

Služby

Své služby poskytujeme francouzsky hovořícím klientům nacházejícím se na území České republiky. Rovněž spolupracujeme s klienty nacházejícími se mimo území České republiky, kterým poskytujeme právní služby v oblasti českého práva na území České republiky. Jsme vyhledávanými poradci zahraničních advokátních kanceláři pro české právo.

Rozsah poskytovaných služeb naleznete zde. Jedná se zejména o tyto služby poskytované ve francouzském jazyce.

  • obecné právní poradenství a konzultace v českém právu
  • sepis, revize a analýza smluvních dokumentů
  • zastupování ve správních, soudních a rozhodčích řízeních před orgány a institucemi České republiky
  • zpracování odborných právních posudků včetně příslušného komentáře zohledňujícího rozdílnost českého práva a práva země klienta
  • příprava odborných vyjádření, konzultace a spolupráce se zahraničními advokátními kancelářemi v oblasti českého práva
Standardy spolupráce a zkušenosti

Naše kancelář běžně poskytuje právní služby francouzsky hovořícím klientům. Uvědomujeme si rozdílnost právních řádů a z toho plynoucí rozdílnost v chápání práva zahraničními klienty. Klademe proto velký důraz na porozumění podstatě věci klientem, v čemž nám pomáhají naše zkušenosti z Francie a Lucemburska. Klient je pro nás totiž partner.

Naše francouzsky hovořící klienty jsme v minulosti zastupovali v soudních a správních řízeních v České republice. Rovněž běžně poskytujeme právní služby zahraničním klientům žijícím v České republice. Pro zahraniční advokátní kanceláře zpracováváme odborná právní vyjádření.

Můžete nás kontaktovat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře také ve francouzském nebo anglickém jazyce.


Jsme zapsáni v seznamu frankofonních advokátů vedeném Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Velvyslanectví ČR v Paříži

Naše advokátní kancelář je členem
Francouzsko-české obchodní komory.

Francouzsko-česk obchodní komora