Ladislav Drha
Ladislav Drha Hlavní oblasti specializace

trestní právo, francouzské právo, soudní spory, nemovitostní právo, obchodní právo, fúze a akvizice

Vzdělání
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
  • Université Toulouse 1 – Capitole ve Francii (univerzitní diplom z práva Evropské unie)
  • Université Toulouse 1 – Capitole ve Francii (magisterský diplom v oboru mezinárodního, evropského a srovánavcího práva se zaměřením na hospodářskou soutěž)
Předchozí praxe a stáže

V letech 2007 až 2012 působil v Asociaci pro mezinárodní otázky, nevládní organizaci působící v oblasti mezinárodních vztahů. Od roku 2011 do roku 2015 byl součástí týmu advokátní kanceláře Mgr. Luďka Vrány a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., pozdějšího ministra spravedlnosti. V roce 2014 absolvoval odbornou stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, kde působil v kabinetu předsedy Tribunálu, Marca Jaegera. Od roku 2016 vede vlastní advokátní kancelář.

Reference

Ladislav působil jako obhájce v mnoha trestních kauzách; jeho specializací je zejména majetková, hospodářská a drogová kriminalita. Ve spolupráci s francouzskými kolegy zastupoval strojírenské a přepravní společnosti v soudních sporech ve Francii především v oblasti obchodního a soutěžního práva, insolvence a arbitráží. Hodnota těchto sporů dosahovala desítek milionů euro. Rovněž asistoval obchodním, investičním a výrobním společnostem při vstupu na francouzský trh. Má zkušenosti se zastupováním klientů před Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku. Asistoval při realizaci několika developerských projektů a nemovitostních transakcí v celkové hodnotě stovek milionů korun. Několika investičním subjektům poskytuje komplexení právní služby v oboru práva obchodních společností, fúzí a akvizici a rovněž je zastupoval v řízení před Českou národní bankou, kdy hodnota transakcí již dosáhla několika miliard korun.

Jazyky v nichž poskytuje právní služby

čeština, francouzština, angličtina


Mathilde Caussade
Mathilde Caussade Hlavní oblasti specializace

případy s česko-francouzským prvkem

Vzdělání
  • Université Toulouse 1 – Capitole ve Francii (univerzitní diplom z práva Evropské unie)
  • Université Toulouse 1 – Capitole ve Francii (magisterský diplom z oboru Arbitráže a soudní spory)
Reference

Během svých studií absolvovala odborné stáže zejména u francouzského soudu Cour d'appel de Paris. Mathilde získala cenné zkušenosti také v předních pařížských advokátních kancelářích. V současnosti se jako advokátka zejména podílí na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva, a to jak na úrovni konzultací, tak v řízení před soudy. V Paříži vede tým advokátů podílejících se na mezinárodních případech s česko-francouzským prvkem.

Jazyky v nichž poskytuje právní služby

francouzština, angličtina, španělština