Bytové právo

Jsme předními poskytovateli služeb v oblasti práva společenství vlastníků, družstevního a bytového práva. Specializujeme se také na likvidace bytových družstev, vymáhání pohledávek a zastupování SVJ a bytových družstev v soudních, insolvenčních a exekučních řízeních. Provádíme komplexní právní audity (due diligence) společenství vlastníků a bytových družstev.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech bytového práva

  • příprava, revize a změna stanov a domovního řádu pro společenství vlastníků a bytová družstva
  • právní audity společenství vlastníků a bytových družstev
  • komplexní poradenství ve věcech vnitřní organizace a právního jednání společenství nebo družstva
  • příprava, revize a změna prohlášení vlastníka nemovitosti
  • převody bytů a jiného majetku z družstevního vlastnictví
  • vymáhání pohledávek pro společenství vlastníků a bytová družstva
  • zastupování SVJ a BD v soudních sporech, exekučních a insolvenčních řízení
  • zastupování SVJ a BD ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy
  • sepis a revize smluv o dílo, nájemních smluv, příkazních smluv a jiných
  • likvidace bytových družstev na klíč

Naše služby využilo již více než 700 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Zakládáme si na tom, že tito klienti využívají naše služby dlouhodobě a to v případech, kdy buď uzavírají smlouvy o dílo s plněním v řádech milionů korun, nebo i když potřebují jen pomoci při vymáhání drobných částek.

Protože se dlouhodobě specializujeme na problematiku SVJ a bytového vlastnictví, víme dopředu, s jakými problémy se SVJ potýkají a jak je můžeme efektivně řešit. Disponujeme unikátními zkušenostmi a znalostmi, které nám umožňují poskytovat služby na vysoce profesionální úrovni s orientací na praktické řešení problému. Naši právníci pravidelně publikují odborné články v oblasti bytového práva.