Občanské právo

Poskytujeme právní služby v celém rozsahu občanského práva. Zabýváme se sepisem, revizí a připomínkováním smluv a všeobecných obchodních podmínek, zpracováváme právní stanoviska a odborná vyjádření, zastupujeme klienty v soudních řízeních, včetně dovolacího, exekučního a insolvenčního řízení.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech občanského práva

  • smluvní právo
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
  • rodinné a dědické právo
  • právo nemovitostí včetně hypotečních smluv a smluv o stavebním spoření
  • bytové právo (společenství vlastníků, bytová družstva, nájmy)
  • uplatňování náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) včetně nároků z medicínského práva
  • odpovědnost za vady (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, vady nemovitostí atp.)
  • ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů
  • právo duševního vlastnictví (autorské právo, práva průmyslového vlastnictví)
  • vymáhání pohledávek, exekuční řízení

Naše advokátní kancelář v současné době zastupuje klienty v soudních řízeních, kde předmětem jednání jsou vztahy vyplývající z různých oblastí občanského práva. Naši právníci mají rovněž bohaté zkušenosti s přípravou či revizí smluv týkajících se všech oblastí civilního práva.

Občanské právo je vedle správního práva nejrozsáhlejším právním odvětvím českého právního řádu. Pokud jste zde nenašli konkrétní službu, kterou poptáváte, kontaktujte nás prosím emailem nebo telefonicky.