Správní a ústavní právo

Zastupujeme klienty ve správních řízeních v různých oblastech správního práva, kdy tato řízení jsou vedena orgány státní správy a samosprávy. Rozsah služeb zahrnuje zastupování od úrovně prvního stupně správního řízení, včetně úrovně odvolacích řízení, rozkladů a přezkumného řízení. Zastupujeme klienty rovněž před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu ČR a dále též v řízení před Ústavním soudem ČR.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech správního a ústavního práva

  • vypracování podání, návrhů a vyjádření v rámci správního řízení
  • zastupování ve správních řízeních včetně přestupkových řízení a řízení o jiných správních deliktech
  • zastupování v řízení vedených ústředními orgány státní správy
  • správní řízení v oblasti pracovního práva, stavebního práva, kapitálových trhů, hospodářské soutěže, živnostenského práva
  • vypracování správních žalob, zastupování před správními soudy
  • příprava ústavních stížností, zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky
  • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

Součástí námi poskytovaných služeb je zastupování klientů ve správních řízeních vyplývajících z různých oborů veřejné správy. Poskytli jsme již služby svým klientům v řízeních vedených orgány státní správy na úseku kontroly pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V souvislosti s agendou nemovitostního práva poskytujeme služby v rámci územního a stavebního řízení. Máme zkušenosti také na úseku kapitálových trhů a hospodářské soutěže.

Vypracováváme ústavní stížnosti a následně zastupujeme klienty v řízení před Ústavním soudem České republiky. V minulosti jsme také zastupovali klienty v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.