Obchodní právo

Specializujeme se zejména na oblast práva obchodních společností a smluv souvisejících s obchodní činností našich klientů. Poskytujeme poradenství rovněž v oblasti insolvencí. Zastupujeme klienty v soudních řízeních souvisejících s obchodními vztahy nebo vyplývajících z práva obchodních společností.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech obchodního práva

 • zakládání obchodních společností a návrhy optimálních struktur společností
 • vztahy mezi společníky a mezi společností a členy jejích orgánů
 • příprava manažerských smluv (smlouvy o výkonu funkce)
 • sepis, revize a připomínkování obchodních smluv
 • zastupování ve sporech vyplývajících z obchodních vztahů
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy (zejména obchodní rejstřík)
 • poradenství v otázkách povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
 • zastupování statutárních orgánů v soudních řízeních při porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře
 • zastupování společníků při uplatňování práva na informace vůči společnosti
 • akvizice, přeměny společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy), likvidace společností, právní due diligence
 • insolvence společností (komplexní poradenství a zastupování věřitelů a dlužníků), trvale spolupracujeme se zvláštním insolvenčním správcem

Při zakládání obchodních korporací vždy řešíme s klientem jeho individuální potřeby a požadavky. Od počátku tak navrhujeme optimální strukturu korporace odpovídající specifikům daného podnikání či byznys modelu. Poskytujeme rovněž poradenství společníkům a statutárním orgánům v otázkách spojených s následným fungováním společností. Zakládáme si na tom, že společnostem poskytujeme poradenství dlouhodobě ve všech sférách jejich fungování včetně zastupování v soudních a správních řízeních. Pro naše klienty také zpracováváme smlouvy související s jejich obchodní činností.