Nemovitostní právo

Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby v oblasti práva nemovitostí. Specializujeme se na transakce nemovitostí, kdy zajišťujeme komplexní služby od kontroly právního stavu nemovitosti, přes asistenci při financování (hypoteční smlouvy) až po realizaci samotného převodu vlastnického práva k nemovitosti. Zpracováváme a připomínkujeme rovněž smlouvy o dílo související se stavbami, smlouvy o nájmu bytových i komerčních prostor, pachtovní smlouvy.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech nemovitostního práva

 • příprava a revize kupních, darovacích a směnných smluv
 • příprava smluv zástavních a smluv o věcných břemenech
 • smlouvy o nájmu bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor, pachtovní smlouvy
 • příprava smluv o převodu bytů z vlastnictví bytových družstev
 • zpracování právních analýz k odpovědnosti za vady nemovitosti (ze smluv kupních a smluv o dílo) včetně odpovědnosti ze záruky
 • zastupování před soudy ve sporech – spory z nájmu, spory z odpovědnosti za vady nemovitosti, žaloby na vyklizení nemovitosti, spory o vlastnictví nemovitostí, zástavní práva a věcná břemena
 • advokátní úschova peněz a listin, příprava podání na katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • zpracování posudků na právní stav nemovitostí (due diligence)
 • revize a odborná vyjádření k hypotečním smlouvám (úvěrově a zástavní smlouvy) a ke smlouvám o stavebním spoření, zastupování v jednání s institucemi
 • poradenství a příprava kompletní dokumentace v oblasti bytového práva - příprava prohlášení o rozdělení domu na jednotky, návrh stanov SVJ včetně asistence při fungování SVJ a bytových družstev
 • poradenství spojené s územním plánováním, územním a stavebním řízením

Naše advokátní kancelář poskytuje dlouhodobě své služby několika významným developerským společnostem působícím na českém trhu. Podíleli jsme se na přípravě developerských projektů rodinných domů, bytových domů a zasíťovaných pozemků. Asistovali jsme v průběhu realizace těchto projektů a zajišťovali komplexní právní služby při jejich prodeji. Připravujeme kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, smlouvy o zřízení věcných břemen (služebností) a zástavní smlouvy. Zastupovali jsme rovněž klienty ve sporech s bankami a stavebními spořitelnami.