Rodinné právo

Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby v celém rozsahu rodinného práva a to formou konzultací, sepisu listin a rovněž formou zastupování v soudních řízeních.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech rodinného práva

  • zastupování v řízení o rozvod manželství včetně přípravy návrhu na rozvod
  • zastupování v řízení o úpravě péče o nezletilé dítě, o styku s nezletilým dítětem a o určení výživného
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění (SJM)
  • majetkové vztahy manželů – úprava rozsahu SJM, odpovědnost za dluhy z podnikání
  • konzultace při správě majetku nezletilého a právní jednání za nezletilého
  • zastupování v řízení o popření otcovství
  • konzultace a příprava obsahu předmanželských smluv

Největší část právních služeb naší kanceláře je pravidelně poskytována v oblasti rozvodů manželství. Zastupujeme klienty nejen v samotném rozvodovém řízení, ale též v řízení o úpravě péče o nezletilé děti – svěření do péče, úprava styku, určení výživného – a dále též v řízení o vypořádání společného jmění. Naši klienti se na nás pravidelně obrací i nadále, zejména pokud se v budoucnu vyskytne potřeba opět upravit styk s nezletilým či změnit výši výživného.