Pracovní právo

Poskytujeme svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Specializujeme se zejména na právní poradenství firmám při nastavování spolupráce se zaměstnanci a samostatně působícími dodavateli. Poskytujeme právní pomoc při kontrolách inspekce práce a zastupujeme klienty ve správních a soudních řízeních. V této oblasti rovněž nabízíme komplexní školení.

Naše advokátní kancelář nabízí služby zejména v těchto oblastech pracovního práva

  • vypracování pracovních smluv a jiné smluvní dokumentace upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • zpracování manažerských smluv, v případě smluv statutárních orgánů s ohledem na povinnosti vyplývající z práva obchodních společností
  • poradenství při ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců
  • zastupování v řízení o odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě škody
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • zpracování komplexní analýzy a navržení optimálního modelu spolupráce se zaměstnanci či externími spolupracovníky vylučující možnost jejího posouzení jako tzv. „švarcsystému“
  • školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
  • poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání
  • zastupování ve správních a soudních řízeních, včetně právní pomoci při kontrolách

Máme rozsáhlé zkušenosti s pracovněprávními smlouvami, jejich změnami a ukončováním, a to jak na úrovni zaměstnanců tak manažerů. Zastupovali jsme klienty rovněž ve sporech o náhradu škody. Disponujeme jedinečnými znalostmi z oblasti nelegálního zaměstnávání, kdy naši právníci mají zkušenosti z působení ve státní správě. Díky tomu dáváme svým klientům praktické rady, na jejichž základě mohou předcházet případným problémům.